Generalforsamling


Dokument titel

Beskrivelse

Link til dokument

Referat Generalforsamling 2023

GDPR  version. Underskrevet kan rekvireres hos bestyrelsen.

Dagsorden Generalforsamnling 2023

Nettie er endnu engang tovholder på varmepumpe tilbud. I kan sende mail med oplysninger til BEM3@gfpm.dk. Så videresender. Der er ingen fulde navne i bilag pga. GDPR. Bestyrelsen kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Referat Generalforsamling 2022

Efternavne er skjult ifht. GDPR. Bestyrelsen har efternavnene. 

Indkaldelse Generealforsamling 2022

Mandag. 25/4 2022 kl. 19.00.

Referart af GF 2021


Indkaldelse ordinær generalforssamling 2021

Mandag d.14 Juni 2021 kl.19


indkaldelse ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling om valg til bestyrelsen og beslutning om vejrenovering

indkaldelse ordinær generalforsamling 2020

19. august 2020

godkendt årsrapport

godkendt referat

formandens beretning

Årsrapport

Budget 2020-2021

Indkomne forslag


indkaldelse ekstraordinær generalforsamling

underskriftindsamling og forslag

dagsorden

generalforsamlingen blev erklæret ugyldig, da der ikke var mødt 4/5 af underskriverne op hvilket svarer til 47 personer. (se vedtægterne § 11 stk. 9) der var kun mødt 27 personer.

ialt mødte 55 personer op

referat ordinær generalforsamling 2019

revideret budget 2019-2020

referat

årsrapport

indkaldelse ordinær generalforsamling 2019

GF afholdes Risbjerggaard 30/4 kl. 19

referat ordinær generalforsamling 2018

revideret budget  2018-2019

godkendt årsrapport

Indkaldelse ordinær GF 2018

GF afholdes Risbjerggaard 24/4

Indkaldelse ordinær GF 2017

GF afholdes på Risbjerggård 5/4 kl 19

Formandens beretning 2017


Årsrapport 2016

Regnskab for 2016

Budget

Budget dækkende 2017 og 2018

Forslag

Advokatbistand til helårsstatus

Vejgruppe

Vejbelægning

Afspærring af veje mod Brøndager

Gartner omkring foreningshus

Ordensregler

Referat2017

Beslutningsreferat
Dokument titel

Beskrivelse

Link til dokument

Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling okt 2016

Det skal besluttes, om foreningen skal gøre fælles indsigelse mod lokalplan 139, og om det skal foreslås, at der laves ny lokalplan der giver helårsstatus.

Brev til medlemmerne om ny lokalplan

Bestyrelsens motivation for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsens forslag til indsigelse mod lokalplan 139

Dels forslag om helårsstatus, dels indsigelser ift lokalplan 139

Advokatrapport, undersøgelse af helårsstatus

Advokatfirmaet Foldscacks vurdering af mulighed for at vinde en sag om helårsstatus.

Referat


Dokument titel

Beskrivelse

Link til dokument

Referat af ekstraordinær generalforsamling september 2015

Pga indbydes uenighed i bestyrelsen ender generalforsamlingen med at vælge helt ny bestyrelse.

Referat af ekstraordinær generalforsamling august 2015

Beslutning om betaling for DONG installation af vejbelysning

Referat af ordinær generalforsamling april 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015

Regnskab 2014


Budget 2015 + 2016

Budget revideret efter ekst. ord. genf., hvor det blev vedtaget at betale vejbelysning kontant.

Dokument titel

Beskrivlse

Link til Dokument

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Agenda

Formanden beretning 2016

Formandens skriftlige beretning, der på generalforsamlingen suppleres mundtligt

Regnskab (årsrapport)

Dækkende regnskabåret 2015

Budget 2016+2017

indeværende og næste år

Forslag

4 forslag, 3 fra bestyrelsen og 1 fra medlem

Referat

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling 2016