Bestyrelsen

Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig som følger. Pga. GDPR figurerer kun fornavne:

Bestyrelsespost

Kontaktinformation

Ansvarsområde

På valg

Formand

All round kontakt til medlemmer. Overordnet ansvarlig for organisering og fremdrift..

2024

Kasserer

Jan, kasserer@gfpm.dk

Medlemsregistreringer, opkrævninger, indbetalinger, rykker, bogholderi.Kontakt til revisor og bank, vejgruppe

2023

Bestyrelsesmedlem

Linda, bem2@gfpm.dk

2023

Bestyrelsesmedlem

Anders, bem1@gfpm.dk


2024

Bestyrelsesmedlem

Thomas, bem3@gfpm.dk

Sekretær.

2024

Supleant

Kasper, supp1@gfpm.dk


2024