Bestyrelsen

Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig som følger:

Bestyrelsespost

Kontaktinformation

Ansvarsområde

På valg

Formand


All round kontakt til medlemmer. Overordnet ansvarlig for organisering og fremdrift..

2022

Kasserer

Jan Henvig, kasserer@gfpm.dk

Medlemsregistreringer, opkrævninger, indbetalinger, rykker, bogholderi.Kontakt til revisor og bank, vejgruppe

2021

Bestyrelsesmedlem

Kefir Sabine Fredelund, bem1@gfpm.dk

hjemmesideredaktør, vejgruppe

2021

Bestyrelsesmedlem

Thomas Petersen, bem2@gfpm.dk

sekretæropgaver, referent

2021

Bestyrelsesmedlem2022

Supleant2022