Bestyrelsen

Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig som følger:

Bestyrelsespost

Kontaktinformation

Ansvarsområde

På valg

Formand

Hanne Eriksen, formand@gfpm.dk, tlf.nr.30337906

All round kontakt til medlemmer. Overordnet ansvarlig for organisering og fremdrift..

2020

Kasserer

Jan Henvig, kasserer@gfpm.dk

Medlemsregistreringer, opkrævninger, indbetalinger, rykker, bogholderi.Kontakt til revisor og bank, vejgruppe

2021

Bestyrelsesmedlem

Kefir Sabine Fredelund, bem1@gfpm.dk

hjemmesideredaktør, vejgruppe

2020

Bestyrelsesmedlem

Thomas Petersen, bem2@gfpm.dk

sekretæropgaver, referent

2021

Bestyrelsesmedlem

Jette Thomsen, bem3@gfpm.dk

tovholder i.f.t. kommune

2020

Supleant

Susanne Andersen-Dahl, sup1@gfpm.dk

Koordinator

2021