Spørgsmål-svar

Spørgsmål/svar


Vi forsøger i bestyrelsen at oplyse medlemmerne om alt vi formår, men efterhånden er vores henvendelser så mange og omfattende, så vi må henvise til, at du altid forsøger at finde svar på dit spørgsmål her – inden du kontakter bestyrelsen.

Vi vil meget gerne at alle kan få det som de ønsker sig, og vi arbejder også for det, men desværre bestemmer vi langt fra alt. De spørgsmål og svar der er oplistet her er derfor ikke et udtryk for vores personlige mening, men spørgsmål og svar der gennem tiden har været oppe og vende mange gange og som stadig er aktuelle.


Nye medlemmer – køb

Hvor kan jeg se hvilke grunde/huse der er til salg?

Hvidovre kommune har aftale med EDC mægler Arne Madsen i Hvidovre, for de grunde de ønsker at sælge. De privatejede er der ingen fast aftale om, så der er det om at holde øje på boligsiden, DBA, skilte i haven osv.Vi har ikke ventelister, da det er privatejede grunde og derfor sælges det i fri handel. Vi er ikke medlem af Kolonihaveforbundet.


Hvorfor er husene i Præstemosen så meget dyrere end andre kolonihavehuse?

Den primære årsag er, at vores grunde er selvstændigt matrikulerede. Med andre ord ejer vi selv vores grunde, modsat de fleste andre kolonihaver, hvor jorden oftest lejes af kommunen. Primo 2017 er den normale handelspris på en tom byggegrund på 300 m2 600-800.000kr.


Hvad er omkostningen ved at eje et hus i Præstemosen?

Der skal betales Ejerskiftegebyr til foreningen ved køb (2017: 1000kr)

Foreningskontingent (2017: 1000kr årligt, opkræves 1. januar)

Ejendomsskat inkl sommer renovation (cirka 4-5.000kr årligt)

Ejendomsværdiskat (cirka 4-5000kr årligt)

Lovpligtig brandforsikring

Vand og strøm efter forbrug


Hvad er bestyrelsens rolle i forbindelse med et køb/salg?

Bestyrelsen foretager ikke vurderinger af huse ved køb/salg, men sørger udelukkende for at modtage det nye medlems kontaktoplysninger, så medlemskartoteket kan blive vedligeholdt og ejerskiftegebyr og kontingent opkrævet.


Kan jeg få kreditforeningslån til mit kolonihavehus?

Vi rådgiver ikke om økonomi overhovedet, men skriver i dette tilfælde den personlige erfaring vi har. Ja, men kan låne op til 75% af købssummen i kreditforeningen, resten kan/skal finansieres på anden vis (f.eks. banklån) Det vil dog altid være helt afhængig af din personlige økonomi og dit forhold til banken. Foreningen anvender Arbejdernes Landsbank på Hvidovrevej, så det er en filial der har godt kendskab til vores forening.


Skal jeg meddele bestyrelsen at jeg har købt en grund?

Ja, du skal sende besked til kasserer@gfpm.dk med besked om hvilken grund du har købt, hvornår den er overtaget, samt oplysninger om din folkeregisteradresse, telefonnummer og email. Det koster 1000kr i gebyr til foreningen at ejerskifte en grund.


Kontingent og betalingsservice.

Der betales kontingent i januar. Hvis du tilmelder betalingen til betalingsservice kan du undgå et administrationsgebyr på 150kr. Din velkomstmail fra foreningens administrator vil have tilmeldingsoplysningerne, du skal altså IKKE vente på at modtage et girokort, da det på det tidspunkt er for sent at tilmelde betalingsservice for pågældende år.


Bebyggelse

Reglerne for at bygge er efter marts 2017 - lokalplan 139. https://www.hvidovre.dk/-/media/Files/BT/PlanMiljoe/Plan/Lokalplaner/LP%20139_Prstemosen_web.ashx?la=da

Øvrige detaljer skal du kontakte kommunen og få belyst, da det er individuelle svar alt efter hvornår dit hus er opført, da der har været omskiftelige lokalplaner.


Grund eller terrasse over terræn

Nogle ejere har følt sig generet af naboers "indkig" til deres grund, fra naboer der enten har hævet selve grundens højde i forbindelse med byggeri, eller har bygget en hævet terrasse på grunden. Kommunen har svaret med disse regler:

"Der kan terrænreguleres maksimum 30 cm. i skelbræmmen, jf. notat til Bygningsreglement 2015 § 2.2.3.2, stk. 2. Når der terrænreguleres over 30 cm. i en afstand af 2,5 meter fra skel, skal kommunen foretage en helhedsvurdering. 

I forbindelse med ikke-overdækkende terrassers placering, kan jeg oplyse, at hævede terrasser, tagterrasser og lign. hævede opholdsarealer skal holdes 2,5 m fra skel. Opholdsarealerne normalt anses for hævede, når de er mere end 30 cm over naturligt terræn."


Helårsstatus

Der står ”Sommerhus/fritidsbolig” på mit skøde!

Hvad der står har INGEN praktisk betydning. Det er og bliver kolonihaveområde. Det var/er udelukkende registret således, fordi der rent It-mæssigt hos SKAT ikke var andre kategorier at rubricere grunden/huset i.


Kan jeg bo her som pensionist?

Nej, ikke som det ser ud i dag.Præstemosen ligger i byzonen – derfor kan vi ikke blive/være et sommerhus område, med de goder der hører til det.


Hvad betyder varige og ikke varige grunde?

Vi er 295 grunde og ca. 50% er varige og ca. 50% ikke varige. At være varig betyder, at din grund ikke kan nedlægges til andre formål uden:1. at du anvises en anden grund til dit kolonihavehus2. at det har væsentlig samfundsmæssig betydng.i.

Nu tænker du nok: Hvad så med min grund, der er ikke varig? Det er næppe sandsynligt, at din grund bliver inddraget, da området ikke kan benyttes til andre formål, da varige og ikke varige grundet er blandet mellem hinanden.


Jeg ønsker ikke helårsstatus – kan vi ikke bare selv vælge om vi vil være med på det?

Vi ville ønske at vi kunne sige, du kan få det du ønsker, men det kan vi ikke som regler og love ser ud i dag. Det er undersøgt og svaret er, at HVIS vi engang opnår helårsstatus, er der bopælspligt og ikke bopælsret. Så – desværre.


Om Hvidovre Kommune

Har Hvidovre Kommune ikke svigtet deres tilsynspligt på området, de har ikke skredet ind overfor ulovligheder i mange år?

Kommunen har ikke generel tilsynspligt, men de har pligt til at reagere straks de får viden om, at der er noget de skal se nærmere på – altså hvis de får kendskab til ulovligheder.


Parkering

Der er fri parkering på vores veje. ALLE må parkere hvor de vil, naturligvis i respekt for øvrige parkeringsregler, men der ingen regel om at en husejer har "første-ret" til at parkere foran eget hus. Således er det også tilladt for "fremmede" at parkere på vores veje, f.eks. gæster til svømmehallen eller lignende.

Det er kun tilladt at parkere tunge køretøjer (+3500kg) på vejene i tidsrumme 7-19. Tunge køretøjer må således ikke "overnatte" parkeret på vores veje.

Det er tilladt at køre halvt op på fortorvet, såfremt det ikke er til gene for færdsel på fortorvet.

Påhængskøretøjer, dvs trailere, campingvogne m.m. må kun parkeres et døgn, dvs langtidsparkering af trailere, campingvognne med mere, er IKKE tilladt.

Hvis din nabo ikke overholder ovenstående, så henvis vedkommende til reglerne, før du kontakter politiet. Bestyrelsen administrerer ikke færdselsloven, så vi kan ikke gøre andet end at oplyse om reglerne. 


Renovation

Skal jeg betale for helårsrenovation når jeg ikke er der så meget om vinteren?

Du kan selv vælge, om du vil have renovation halvårligt -. altså om sommeren, eller om du vil have helårs. Ring til Hvidovre Kommune og præciser dit ønske, så tilpasser de dit behov.Informationerne vil løbende blive vedligeholdt, når der kommer nye spørgsmål, hvor svaret kan have interesse for foreningens medlemmer.