Forsiden

Velkommen til vores forenings hjemmeside.


Her kan du kunne finde alle nødvendige pratiske informationer om foreningen. Ønsker du dialog med øvrige medlemmer mere uformelt, så tilmeld dig facebook gruppen "Grundejerforeningen Præstemosen"

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

onsdag d. 24. juni kl 19.00 i Lille Frihedens aktivitetssal 1-3

Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre

generalforsamlingen blev erklæret ugyldig, da der ikke var mødt 4/5 af underskriverne op hvilket svarer til 47 personer. (se vedtægterne § 11 stk. 9) der var kun  mødt 27 personer.

ialt mødte 55 personer op
Grundet det fortsatte forsamlingsforbud besluttede bestyrelsen d. 12. maj 2020, at udskyde afholdelse af generalforsamlingen til onsdag d. 19. august 2020 kl. 19,00 i Lille Friheden, se adressen ovenfor


Der kan indsendes forslag fra medlemmer til generalforsamlingen indtil 25. juli 2020.

Herefter vil det reviderede materiale blive lagt på hjemmeside samt facebook og udsendt som mail til medlemmer senest d. 3. august 2020.