Jura

Herunder følger de aktuelle bestemmelser/regler som vores forening er direkte underlagt/berørt af. Listen er ikke udtømmende.

Dokument titel

Beskrivelse

Link til dokument

Hegnsloven


Lokalplan 139

Gældende fra 2017

Lokalplan 129

Indeholder beskrivelse af byggeregler for vores område 2007-2017

Vedtægter og ordensreglement

Opdateret med seneste ændring, efter ordinær generalforsamling 14/6 2021.
Kolonihave status

Brev fra Hvidovre Kommune, hvor kolonihave status forklares.